English Home
Εκδηλώσεις Πανεπιστημίου Θεσσαλίας


Αιμίλιος Κωμοδρόμος: Μεθοδολογία Ανάλυσης και Σχεδιασμού Πασσαλοθεμελιώσεων με Φέρουσα Πλάκα υπό Διάφορες Φορτίσεις

Αιμίλιος Κωμοδρόμος Καθηγητής Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών ΠΘ

Τετάρτη 4/12/2019, Ώρα:14:00
Αίθουσα A2, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών

Περίληψη: Αντικείμενο της διάλεξης αποτελεί η κάλυψη του κενού ανάμεσα στην πρακτικά ανεφάρμοστη πλήρη τριαδιάστατη ανάλυση και τις απλοποιημένες μεθόδους προσέγγισης του προβλήματος των συνδυασμένων θεμελιώσεων (Combined Pile Raft Foundation, CPRF). Παρουσιάζεται μεθοδολογία ανάλυσης, κατά την οποία λαμβάνεται υπόψη η αλληλεπίδραση πασσάλων-εδάφους-πλάκας, η επίπτωση από τη λειτουργία ομάδας πασσάλων και η επίπτωση της θέσης κάθε πασσάλου τόσο κατά τη δράση αξονικής όσο και κατά τη δράση πλευρικής φόρτισης. Η  πλήρης συμβατότητα της προτεινόμενης μεθόδου με προγράμματα ανάλυσης κατασκευών δίνει τη δυνατότητα ενσωμάτωσής της σε υφιστάμενους κώδικες, με χαρακτηριστική εφαρμογή στο πρόγραμμα Π.Σ. SOFISTIK.

Δελτίο Τύπου

 

George E. Varelis : Υποθαλάσσιος Εξοπλισμός για τη Μετάδοση Υδρογονανθράκων

George E. Varelis, PhD
Ειδικός Μηχανικός, INTECSEA UK
Δευτέρα, 18 Νοεμβρίου 2019
Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών
13:00, Αμφιθέατρο

Η ανάπτυξη υποθαλάσσιων συστημάτων μεταφοράς υδρογονανθράκων είναι μια πολυεπιστημονική πρόκληση μηχανικής που βασίζεται στη χρήση συγκεκριμένων εξαρτημάτων κρίσιμων για την ασφάλεια. Στην παρούσα παρουσίαση παρουσιάζονται οι κύριοι παράγοντες που επηρεάζουν την αρχιτεκτονική του υποθαλάσσιου συστήματος και παρουσιάζονται τα βασικά χαρακτηριστικά μιας ανάπτυξης υποθαλάσσιων περιοχών. Η παρουσίαση αναφέρει τη λειτουργικότητα των υποθαλάσσιων φρεατίων, των χριστουγεννιάτικων δέντρων, των βαλβίδων, των γραμμών ροής, των ομφαλίων, των ανυψωτών και των αγωγών. Για τα συστατικά αυτά, παρουσιάζονται επίσης οι βασικοί σχεδιαστικοί παράγοντες.

 

Ενημερωτικές Ημερίδες Erasmus: Καρδίτσα

Το Γραφείο Διεθνών Σχέσεων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας διοργανώνει Ενημερωτική Ημερίδα για το πρόγραμμα Erasmus+ στην Καρδίτσα στις 19/11/2019. Σκοπός της ημερίδας είναι να διευκρινιστεί η διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί από κάθε ενδιαφερόμενο/-η κατά την υποβολή της αίτησης του/της για μετακίνηση στα πλαίσια του προγράμματος. Θεωρούμε ότι η παρουσία των φοιτητών/ριών θα διευκολύνει πολύ τη διαδικασία, ιδίως πριν την υποβολή των αιτήσεων, καθώς θα απαντηθούν ενδεχόμενες απορίες

Αφίσσα

 

Αντισεισμικός Σχεδιασμός Κτιρίων από Διατηρητέα Φέρουσα Λιθοδομή με Σκελετό από Μεταλλική Κατασκευή. Η Περίπτωση του Κτιρίου του Άκρον-Ίλιον-Κρυστάλ στην οδό Σταδίου στην Αθήνα

Ευριπίδης Μυστακίδης
Καθηγητής
Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών ΠΘ

Τετάρτη 20/11/2019, Ώρα:14:00
Αίθουσα A2, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών
Περίληψη: Θα παρουσιαστεί η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε για τη μελέτη ανακατασκευής του φέροντος οργανισμού υφιστάμενου κτιρίου με μεταλλική κατασκευή. Το υφιστάμενο κτίριο αποτελούταν από πέντε ορόφους και ήταν κατασκευασμένο από φέρουσα λιθοδομή. Σύμφωνα με την αρχιτεκτονική λύση, διατηρήθηκαν οι περιμετρικές λιθοδομές και η αντικαταστάθηκε το σύνολο του εσωτερικού του υφιστάμενου κτίσματος με μεταλλική κατασκευή. Προκρίθηκε, μετά από αξιολόγηση των πλεονεκτημάτων και μειονεκτημάτων, η λύση της πλήρους σύνδεσης της μεταλλικής κατασκευής με τη λιθοδομή. Για τον υπολογισμό των εντατικών μεγεθών του κτιρίου αναπτύχθηκε κατάλληλο προσομοίωμα που περιλάμβανε τα μεταλλικά στοιχεία, τις ενισχυμένες με εκτοξευόμενο σκυρόδεμα λιθοδομές και το σύνολο της θεμελίωσης (πλάκα γενικής κοιτόστρωσης και μικροπάσσαλοι). Κατά την φάση της ανέγερσης, τμήμα της μεταλλικής κατασκευής αξιοποιήθηκε για την αντιστήριξη των περιμετρικών λιθοδομών, πριν αποκτήσουν την πλήρη συνεργασία με την ολοκληρωμένη νέα κατασκευή. Θα παρουσιαστεί η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε για τον έλεγχο των προσωρινών καταστάσεων, σύμφωνα με τον Ευρωκώδικα 8 (ΕΝ1998-2:2005), καθώς και οι σχετικοί έλεγχοι.

Vanessa Katsardi
Assistant Professor
Civil Engineering Department
University of Thessaly
Pedion Areos, Volos 38334, Greece
Tel: +30 24210 7 4167
Mobile: +30 6977622352
e-mail: vkatsardi@civ.uth.gr

Δελτίο Τύπου

 

Johanna Lilius : Πρόσβαση στη Στέγαση και Οικονομική Προσιτότητα στη Φινλανδία: Πρόκληση για μια Μεσογειακή Χώρα όπως η Ελλάδα

Τα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών του ΤΜΧΠΠΑ διοργανώνουν διάλεξη της κ. Johanna Lilius PhD, μεταδιδακτορικής ερευνήτριας του Aalto University Finland με θέμα:Access to housing & affordability in Finland: A challenge for a Mediterranean country like Greece -Πρόσβαση στη Στέγαση και Οικονομική Προσιτότητα στη Φινλανδία: Πρόκληση για μια Μεσογειακή Χώρα όπως η Ελλάδα-, την Τετάρτη 20 Νοεμβρίου 2019,ώρα 18:00 στην αίθουσα Α2 του ΤΜΧΠΠΑ

Δελτίο Τύπου

 

Μehmet Ragıp Zik : Mία Οπτική Ανάλυση της Εναντίωσης στις Εξεγέρσεις στο Γκεζί

Διάλεξη του Μehmet Ragıp Zik με θέμα "A visual analysis of dissent through common man/woman images in Gezi and Anti-Coup protests"
20/11/2019 και ώρα 18:30
αιθ. Πολυμέσων IAKA Tμήμα Ιστορίας Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (Νέο Κτήριο) Συγκρότημα Παπαστράτου
Ο M. Ragıp Zık είναι υποψήφιος διδάκτωρ στο Ινστιτούτο Κοινωνιολογίας του Freie Universität του Βερολίνου. Ερευνά τον οπτικό ακτιβισμό και την οικοδόμηση της πολιτικής εικόνας στα σύγχρονα κοινωνικά κινήματα. Σήμερα είναι μέλος του διοικητικού συμβουλίου της Επιτροπής Ερευνών της Διεθνούς Ένωσης Οπτικής Κοινωνιολογίας.
Η διάλεξη θα γίνει στα αγγλικά.

Δελτίο Τύπου

 

Η Ναζιστική ΄Εργασιακή ‘Πολιτική στην ΕΛΛΑΔΑ 1941-1944: Δουλική Εργασία και Φυλετικά Ζητήματα

Ο Σύλλογος Ιστορίας και Μνήμης Εθνικής Αντίστασης (ΣΙΜΕΑ) διοργανώνει, όπως κάθε χρόνο, επετειακή εκδήλωση για να τιμήσει την επίσημη μέρα της Εθνικής Αντίστασης της 25ης Νοεμβρίου. Η εκδήλωση εντάσσεται στις δραστηριότητες του ΣΙΜΕΑ για τη διατήρηση της μνήμης και την ανάδειξη της προσφοράς και των θυσιών των Αγωνιστών της Εθνικής Αντίστασης.
Φέτος καλεσμένη του ΣΙΜΕΑ είναι η επίκουρη καθηγήτρια του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης κ. Μαρία Καβάλα. Θέμα της ομιλίας θα είναι «Η Ναζιστική ΄εργασιακή ‘πολιτική στην ΕΛΛΑΔΑ 1941-1944: Δουλική εργασία και φυλετικά ζητήματα»
Η εκδήλωση θα γίνει στο αμφιθέατρο ΚΟΡΔΑΤΟΣ (παραλιακό συγκρότημα ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΥ)  την Τετάρτη 20 Νοεμβρίου, στις 7 μ.μ.
Την εκδήλωση θα χαιρετίσει η Αντιπρύτανις Έρευνας και Δια Βίου Εκπαίδευσης, Αν. Καθηγήτρια  κ. Ιωάννα Λαλιώτου.
Η εκδήλωση τελεί υπό την αιγίδα του Παν. Θεσσαλίας

Σύντομο βιογραφικό της κ. Μαρίας Καβάλα
Η Μαρία Καβάλα είναι επίκουρη καθηγήτρια Σύγχρονης Ιστορίας (αποκλεισμοί και διακρίσεις) στο τμήμα Πολιτικών Επιστημών του Α.Π.Θ. και σύμβουλος-καθηγήτρια στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα Δημόσια Ιστορία του Ε.Α.Π. (Ελληνικού Ανοικτού Παν/μίου) Συμμετέχει στα διοικητικά συμβούλια της Ένωσης Προφορικής Ιστορίας και της Εταιρείας Διάσωσης Ιστορικών Αρχείων Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας.
Στη διάρκεια της ερευνητικής της πορείας έχει λάβει υποτροφίες ΙΚΥ, Αριστεία Α.Π.Θ., «Αλμπέρτο Ναρ», Κοινωφελούς Ιδρύματος Λάτση, Yad Vashem, Rothschild και υποτροφία Fulbright στο UCSB (University of California, Santa Barbara).

Στην αρχή της εκδήλωσης θα τιμηθεί από τον ΣΙΜΕΑ ο Νικόλαος Σαμούρης, όμηρος στο στρατόπεδο εργασίας στο Λάντσεντορφ της Αυστρίας. Ο κ. Σαμούρης,  γεννημένος το 1924, είναι ίσως ο τελευταίος επιζών όμηρος στην περιοχή μας και διετέλεσε για πολλά χρόνια Πρόεδρος του ομώνυμου Συλλόγου.

Δελτίο Τύπου
Πρόσκληση
Αφίσσα

 

Ενημερωτικές Ημερίδες Erasmus: Βόλος

Το Γραφείο Διεθνών Σχέσεων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας διοργανώνει Ενημερωτική Ημερίδα για το πρόγραμμα Erasmus+ στο Βόλο στις 21/11/2019. Σκοπός της ημερίδας είναι να διευκρινιστεί η διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί από κάθε ενδιαφερόμενο/-η κατά την υποβολή της αίτησης του/της για μετακίνηση στα πλαίσια του προγράμματος. Θεωρούμε ότι η παρουσία των φοιτητών/ριών θα διευκολύνει πολύ τη διαδικασία, ιδίως πριν την υποβολή των αιτήσεων, καθώς θα απαντηθούν ενδεχόμενες απορίες

Αφίσσα

 

Καινοτόμα Υλικά και Υπηρεσίες για την Παραγωγή Λαχανοκομικών και Ανθοκομικών Προϊόντων

Το Τμήμα Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας διοργανώνει την Πέμπτη  21 Νοεμβρίου 2019 και ώρα 14:30, Ημερίδα με τίτλο «Καινοτόμα Υλικά και Υπηρεσίες για την Παραγωγή Λαχανοκομικών και Ανθοκομικών προϊόντων». Στην Ημερίδα συμμετέχουν καταξιωμένοι ομιλητές από μεγάλες εταιρείες του χώρου καθώς και μέλη φορέων της αγροτικής παραγωγής.
Τα θέματα που θα αναπτυχθούν αφορούν:
α) Καινοτομίες στη θρέψη σε καλλιέργειες υπό κάλυψη,
β) Η δυναμική της συμβουλευτικής και των ψηφιακών υπηρεσιών στις σύγχρονες γεωργικές επιχειρήσεις,
γ) Σύγχρονες λύσεις στον πολλαπλασιασμό των έρριζων μοσχευμάτων,
δ) Η προώθηση των ανθοκομικών προϊόντων στην Ελλάδα: Η περίπτωση του Συνεταιρισμού Φυτωριούχων Αττικής,
ε) Δυνατότητες αξιοποίησης των Ελληνικών ενδημικών  φυτών στην εμπορική ανθοκομία,
ζ) Εφαρμογή βιοδιεγερτών σε καλλιέργειες λαχανικών υπό κάλυψη.

Στο τέλος της Ημερίδας θα χορηγηθεί βεβαίωση παρακολούθησης. Οι εγγραφές όσων επιθυμούν να παρακολουθήσουν την Ημερίδα είναι δωρεάν και θα πραγματοποιηθούν την ίδια μέρα και κατά τις ώρες:  13:30 -14:30. Η Ημερίδα θα πραγματοποιηθεί στο Κεντρικό Αμφιθέατρο της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών (Φυτόκο) και θα είναι ανοικτή για το κοινό.

Οργανωτική Επιτροπή:
Χρήστος Λύκας, Επίκουρος Καθηγητής-Εργαστήριο Ανθοκομίας & Αρχιτεκτονικής Τοπίου, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Σπυρίδων Πετρόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής-Εργαστήριο Κηπευτικών Καλλιεργειών, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Μαρία Ζωγράφου, Τεχνολόγος Γεωπόνος M.Sc., Υποψήφια Διδάκτορας Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
Σοφία Σιμοπούλου, Διοικητική Υπάλληλος Πανεπιστημίου Θεσσαλίας-Τμήμα Γεωπονίας Φ.Π.& Α.Π.

Στοιχεία Επικοινωνίας:
τηλ.: 24210 93020, 93204, 93196
e-mail: chlikas@uth.gr, spetropoulos@uth.gr, mazografou@uth.gr,  ssimopoulou@uth.gr

Δελτίο Τύπου
Πρόγραμμα
Αφίσσα

 


Σελίδα 4 από 185