English Home
Εκδηλώσεις Πανεπιστημίου Θεσσαλίας


Ημέρα Ανοικτής Επίσκεψης για το Κοινό στις Θερμοκηπιακές Εγκαταστάσεις του Αγροκτήματος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στο Βελεστίνο

Την Τετάρτη 18 Σεπτεμβρίου 2019, από τις 10:00 μέχρι τις 15:00, θα πραγματοποιηθεί «Ημέρα ανοικτής επίσκεψης για το κοινό» στις θερμοκηπιακές εγκαταστάσεις του Αγροκτήματος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στο Βελεστίνο (17ο χλμ. Παλαιάς Εθνικής Οδού Βόλου-Λάρισας).  Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης θα παρουσιαστεί στο κοινό το νέο σύγχρονο συγκρότημα θερμοκηπίων του Τμήματος Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, το οποίο είναι εξοπλισμένο με συστήματα τελευταίας τεχνολογίας και αποτελεί κορυφαίο συγκρότημα πιλοτικών θερμοκηπίων στην Ευρώπη.  Η δράση εντάσσεται στην Πανευρωπαϊκή Εκστρατεία Επικοινωνίας "Η Ευρώπη στην περιοχή μου 2019 (Europe in My Region 2019)", η οποία έχει στόχο την ευρεία ενημέρωση των πολιτών σχετικά με τις δράσεις έρευνας που υλοποιούνται στο πλαίσιο Επιχειρησιακών Προγραμμάτων που συγχρηματοδοτούνται από τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά Ταμεία.

Δελτίο Τύπου
Πρόγραμμα
Αφίσσα

 

Paola Bonfante: Αποκρυπτογράφηση και Εκμετάλλευση Ευεργετικών Μυκορριζικών Μυκήτων

Την Τεταρτη 18 Σεπτεμβρίου 2 μμ στην Αίθουσα "Κωνσταντίνος Σέκερης" στη Βιόπολη, στη Λάρισα θα πραγματοποιηθεί διάλεξη της Paola Bonfante, University of Torino, Italy  με θέμα: Deciphering and exploiting beneficial mycorrhizal fungi, Αποκρυπτογράφηση και Εκμετάλλευση Ευεργετικών Μυκορριζικών Μυκήτων

Πρόσκληση

 

Organic-PLUS - Ημέρα Ανοικτής Επίσκεψης

Στο πλαίσιο του ερευνητικού έργου Organic-PLUS (Horizon 2020 ), που υλοποιείται από το Εργαστήριο Γεωργικών Κατασκευών και Ελέγχου Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, διοργανώνεται ημέρα ανοιχτής επίσκεψης για το κοινό. Η εκδήλωση θα λάβει χώρα στις θερμοκηπιακές εγκαταστάσεις του Εργαστηρίου στο Αγρόκτημα του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στο Βελεστίνο 18 Σεπτεμβρίου 2019 από τις 10:00 μέχρι τις 15:00. Στο πλαίσιο της παραπάνω δράσης τo Εργαστήριο Γεωργικών Κατασκευών και Ελέγχου Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας συμμετέχει στις εκδηλώσεις με το τίτλο: «Europe in My Region», οι οποίες διοργανώνονται σε όλη την επικράτεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα παρουσιαστούν τόσο οι δραστηριότητες του Εργαστηρίου στο πλαίσιο του παραπάνω έργου όσο και δραστηριότητες στα υπόλοιπα ερευνητικά έργα τα οποία υλοποιούνται από την ομάδα του Εργαστηρίου Γεωργικών Κατασκευών και Ελέγχου Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με Επιστημονικά Υπεύθυνο τον Αν. Καθηγητή κ. Νικόλαο Κατσούλα.
Στόχος των εκδηλώσεων-παράλληλων δράσεων που πραγματοποιούνται είναι η ευρεία ενημέρωση των πολιτών σχετικά με τη συμβολή της πολιτικής συνοχής της ΕΕ στην υλοποίηση έργων και γενικότερα αναπτυξιακών παρεμβάσεων, στο πλαίσιο Επιχειρησιακών Προγραμμάτων που συγχρηματοδοτούνται από τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά Ταμεία.
Συνημμένα θα βρείτε την Αφίσα καθώς και την Πρόσκληση.

Δελτίο Τύπου
Αφίσσα

 

Θερινό Σχολείο: Γαλάζια Ανάπτυξη

Από 1-5 Ιουλίου 2019 θα πραγματοποιηθεί στο Μαυροβούνιο Θερινό Σχολείο με θέμα την γαλάζια ανάπτυξη. Στη διοργάνωση του θερινού σχολείου συμμετέχει ο εταίρος ΕΜΠ και στη διδασκαλία, μεταξύ άλλων, το ΕΜΠ  και το ΠΘ με διδάσκοντες και ειδικούς στα θέματα γαλάζιας ανάπτυξης.Το θερινό σχολείο είναι ανοιχτό σε 30 συμμετέχοντες από την περιοχή της Μεσογείου, η κατανομή των οποίων θα γίνει και με κριτήρια αναλογικής γεωγραφικής εκπροσώπισης αλλά και ισότιμης εκπροσώπισης φύλου.

Η συμμετοχή χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Interreg MED InnoBlueGrowth.

Δελτίο Τύπου

 

Υπεύθυνος Τουρισμός στην Περιοχή των Βαλκανίων και της Μεσογείου

Το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας διοργανώνει την Ημερίδα με τίτλο:  HELIX Final Dissemination Conference: Responsible tourism in the Balkan-Mediterranean Region”στο πλαίσιο του Έργου «ENTREPRENEURIAL LEARNING EXCHANGE INITIATIVE FOR SUSTAINABLE HOSPITALITY SMEs IN THE BALKAN-MEDITERRANEAN REGION – HELIX” (Subsidy Contract No. BMP1/1.3/2616/2017) του Προγράμματος Διακρατικής Συνεργασίας Βαλκανική-Μεσόγειος 2014-2020 που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από Εθνικούς Πόρους των κρατών που συμμετέχουν την Τρίτη 2 Ιουλίου 2019 και ώρα 9:00 π.μ., στο εθνικό σημείο επαφής (contact point) του Διακρατικού Δικτύου Ανταλλαγής στον τομέα του βιώσιμου Τουρισμού, το οποίο βρίσκεται στην  αίθουσα Α6 στο ισόγειο του κτηρίου του Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης, στο Πεδίον του Άρεως στο Βόλο.

Στη διάρκεια της Ημερίδας, στην οποία θα συμμετέχουν και εκπρόσωποι των εταίρων από τη Βουλγαρία, την Αλβανία και τη Βόρεια Μακεδονία που υλοποιούν το Έργο HELIX:
- θα παρουσιαστούν τα αποτελέσματα του  Έργου, το οποίο έθεσε φιλόδοξους στόχους για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας στον κλάδο της φιλοξενίας στην Βαλκανική-Μεσογειακή περιοχή. Πιο συγκεκριμένα, η πρωτοβουλία HELIX επεδίωξε να προωθήσει και να στηρίξει τους επιχειρηματίες και τις ΜμΕ της περιοχής στόχου να υιοθετήσουν, να εφαρμόσουν και να αναπτύξουν την προσέγγιση της βιώσιμης ανάπτυξης, μέσα από έρευνες αποτίμησης της υπάρχουσας κατάστασης και την ανάπτυξη και πιλοτική εφαρμογή (σεμινάρια επιμόρφωσης) σχετικών εκπαιδευτικών πακέτων,
- θα πραγματοποιηθούν ομιλίες σχετικές με τον βιώσιμο τουρισμό,
- θα οργανωθεί ανοιχτό εργαστήριο (open workshop) για τις προοπτικές διακρατικής συνεργασίας στον τομέα του βιώσιμου τουρισμού στα Βαλκάνια. (Open Workshop on Sustainable Tourism: “Prospects for International Co-operation on Sustainable Tourism in the Southern Balkan Region”)

Οι παρουσιάσεις της Ημερίδας και το ανοιχτό εργαστήριο θα πραγματοποιηθούν στην αγγλική γλώσσα.

Δελτίο Τύπου
Πρόγραμμα
Πρόσκληση

 

Φεστιβάλ Πάου 20-27 Αυγούστου

Το Φεστιβάλ Πάου ετοιμάζεται να σας καλωσορίσει με πολλές εκδηλώσεις διαφορετικών μουσικών κατευθύνσεων. Θα υπάρξουν σε αυτές, παρουσιάσεις δίσκων και πρώτες εκτελέσεις, συνυπάρξεις πρωτότυπες με αφορμή το φεστιβάλ, συνδυασμοί απλών και περίπλοκων μουσικών δράσεων.

Αφίσσα
Πρόγραμμα (Ελληνικά, Αγγλικά)

 

Θερινό Εργαστήρι Πηλίου

Pelion Summer Lab for Cultural Theory and Experimental Humanities
21/08/2019 - 31/08/2019
Το Τμήμα Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και το Εργαστήριο Κοινωνικής Ανθρωπολογίας διοργανώνουν το 3ο θερινό εργαστήριο Pelion Summer Lab for Cultural Theory and Experimental Humanities (PSL) στη Μακρινίτσα, Πηλίου, από τις 21 Αυγούστου έως τις 31 Αυγούστου.
Το Pelion Summer Lab είναι διεθνής ερευνητική συνάντηση που οργανώνεται σε ετήσια βάση στο Πήλιο και στοχεύει στη διερεύνηση κρίσιμων ζητημάτων, τα οποία ανακύπτουν στις τομές του ακαδημαϊκού, του κοινωνικού και του πολιτικού. Συμμετέχουν φέτος προσκεκλημένοι καθηγητές και καθηγήτριες από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας καθώς και από πανεπιστήμια του εξωτερικού (University of Leicester στην Αγγλία, Carleton University και University of Toronto στον Καναδά και University of Duisburg-Essen στη Γερμανία).
Η φετινή θεματική έχει τίτλο Data & Power και αφορά το κρίσιμο ζήτημα του πως διαδικασίες όπως η συλλογή, διαχείριση και 'εξόρυξη' δεδομένων μέσω αλγορίθμων έχουν αναδειχθεί σε κυρίαρχους μηχανισμούς πολιτικής ρύθμισης, καπιταλιστικής εκμετάλλευσης, συγκρότησης υποκειμενικοτήτων, πολιτισμικής έκφρασης και παραγωγής γνώσης. Στόχος του εργαστηρίου αποτελεί τόσο την ανάδειξη της συμβολής των κοινωνικών και ανθρωπιστικών επιστημών στην κριτική αποδόμηση των νέων μορφών τεχνο-εξουσίας όσο και στην απομυθοποίηση/ αποσαφήνιση όρων όπως ο αλγόριθμος, η βάση δεδομένων, η ιικότητα (virality), η πλατφόρμα, κτλ. για μελετητές του πολιτισμικού.
Το Εργαστήριο απευθύνεται σε μεταπτυχιακές φοιτήτριες/φοιτητές, υποψήφιους διδάκτορες, μεταδιδάκτορες και σε ειδικές περιπτώσεις τελειόφοιτους προπτυχιακούς φοιτητές/φοιτήτριες σε επιστημονικά πεδία όπως η Κοινωνική Ανθρωπολογία, η Ιστορία, η Κοινωνιολογία, η Πολιτική Φιλοσοφία, οι Σπουδές Φύλου, οι Πολιτισμικές Σπουδές, η Λογοτεχνία και οι Σπουδές των Νέων Μέσων, καθώς επίσης και σε καλλιτέχνες και δημιουργούς πολιτισμικών έργων. Αναμένεται να συμμετέχουν μέχρι 20 φοιτήτριες και φοιτητές από την Ελλάδα και το εξωτερικό.
Δεδομένου ότι η επίμαχη θέση των ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών στη σημερινή συνθήκη αποτελεί βασικό μέλημα του εγχειρήματος του PSL, η συνάντησή αυτή αποτελεί ιδιαίτερη ευκαιρία αναστοχασμού αναφορικά με το πως να αναπτύξουμε με τον πιο αποτελεσματικό και δημιουργικό τρόπο κοινότητες μάθησης και διανοητικής ανταλλαγής, αντάξιες των σημερινών παγκόσμιων προκλήσεων. Κλειδί για τη μελέτη των παραπάνω είναι η έννοια του πειράματος, μια έννοια η οποία είναι σε θέση να φορτίζει τις εμπειρίες του παρόντος με αποθέματα ιστορικότητας, καθώς και να διασαλεύει τα όρια μεταξύ διδασκαλίας και έρευνας, ακαδημίας και τοπικής κοινότητας.
Καταληκτήρια ημερομηνία για την υποβολή αιτήσεων συμμετοχής είναι η 25η Μαΐου 2019.
Η γλώσσα των εργασιών είναι η αγγλική.

Δελτίο Τύπου

 

Ιπποκράτη «ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ - Η ΑΕΝΑΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ»

Την Παρασκευή 13 Σεπτεμβρίου 2019 και ώρα 20:30, στο Β’ Αρχαίο Θέατρο, η Θεατρική Ομάδα Ιατρικής-Βιοχημείας Λάρισας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας  θα παρουσιάσει το πρωτότυπο θεατρικό δρώμενο «Κρίσις Χαλεπή», σε μια προσπάθεια δραματοποίησης της πορείας συγγραφής του Όρκου από τον Ιπποκράτη, βήμα-βήμα από τη διδασκαλία της ιατρικής επιστήμης, στη θεραπεία και το ιατρικό απόρρητο.  

Το Σάββατο 14 Σεπτεμβρίου 2019 και ώρα 20:30, στον Αύλειο χώρο του Μύλου του Παππά, στη Λάρισα, θα πραγματοποιηθεί παράσταση νεοκλασικού μπαλέτου, σε καλλιτεχνική διεύθυνση του διακεκριμένου χορογράφου Γκες Μίχωφ.   

Δελτίο Τύπου

 

Έκθεση Οπτικού και Ηχητικού Υλικού «Περιφράξεις | Διασχίσεις» α’ μέρος

14.9.2019, ώρες 18.00-23.00
Κτίριο Μ2

Το Σάββατο, 14/9, το ερευνητικό εργαστήριο EscapeLab του τμήματος ΤΑΜ του ΠΘ θα συμμετάσχει στην έκθεση που διοργανώνεται στα πλαίσια των εκδηλώσεων «Περιφράξεις / Διασχίσεις», μέρος β’, στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης. Το EscapeLab βραβεύτηκε στα πλαίσια της ανοιχτής πρόσκλησης του Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης για υποβολή προτάσεων σχετικά με τη διοργάνωση καλλιτεχνικών δράσεων στον δημόσιο χώρο πάνω στη θεματική «Περιφράξεις / Διασχίσεις».
Η δράση με τίτλο «Αποχαιρετισμός» πραγματοποιήθηκε στο α’ μέρος των εκδηλώσεων, στις 21/6, την ημέρα του εορτασμού της Ευρωπαϊκής Ημέρας Μουσικής, και εκτίθεται εκ νέου στο β’ μέρος των εκδηλώσεων.

Κατά τη διάρκεια των τριών δράσεων που θα εκτυλίσσονται στους εξωτερικούς χώρους του Μεγάρου, το κοινό θα μπορεί παράλληλα να επισκεφθεί στους εσωτερικούς χώρους του κτιρίου Μ2 μια έκθεση με οπτικό και ηχητικό υλικό από τις δράσεις της 21ης Ιουνίου 2019, ώστε να έχει μια ολοκληρωμένη εικόνα του project.
Υπενθυμίζεται πως οι τρεις δράσεις της 21ης Ιουνίου («Out on the Inside» των Σάββα Μεταξά, Δανάης Γιαννακοπούλου, «Αποχαιρετισμός» του EscapeLab - Ερευνητικό εργαστήριο του Τμήματος Αρχιτεκτόνων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, «Fence» των Μιχάλη Σιώνα, Δημήτρη Μαρωνίδη, Χρήστου Γούσιου), χρησιμοποιώντας ευφάνταστα τις δυνατότητες του ήχου, κατόρθωσαν να δείξουν τη διαπερατότητα και τη σχετικότητα των ορίων. Η performance «Fence» μάλιστα είχε ολοκληρωθεί με την απομάκρυνση του ανατολικού τμήματος της περίφραξης του Μεγάρου, αποδίδοντας έναν επιπλέον δημόσιο χώρο στους πολίτες και καταδεικνύοντας έμπρακτα την επιθυμία του Οργανισμού για άνοιγμα στον κόσμο και κατάργηση των κάθε λογής περιχαρακώσεων.

Δελτίο Τύπου

 


Σελίδα 10 από 185