ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ

ALCATEL AUDIENCE 22
 


ΑΣΦΑΛΕΙΑ
Λήψη Κωδικού Κλειδώματος
Οι κωδικοί αποτελούνται από 4 ψηφία και σας αποδίδονται με την εγκατάσταση της τηλεφωνικής σας σύνδεσης από το κατά τόπους προσωπικό του Δικτύου Υποστήριξης Ενοποιημένων Υπηρεσιών Π.Θ.
 
Κλείδωμα Συσκευής
Σημ. Οσο η συσκευή παραμένει κλειδωμένη μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο για εσωτερικές κλήσεις.
885
Ξεκλείδωμα Συσκευής
885
+
κωδικός
Αλλαγή Κωδικού Κλειδώματος
Πρέπει υποχρεωτικά να γνωρίζετε τον παλιό κωδικό. 
Σημ. Σε περίπτωση απώλειας επικοινωνήστε με το προσωπικό του Δικτύου Υποστήριξης Ενοποιημένων Υπηρεσιών Π.Θ.
884
+
παλιός κωδικός
+
νέος κωδικός

 
 
 
ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΕΣ ΚΛΗΣΕΙΣ
Εσωτερική Γραμμή
Καλείτε οποιαδήποτε εσωτερική γραμμή στο δίκτυο του Π.Θ. σε όλη τη Θεσσαλία.
αρ. εσωτερικής γραμμής
Εξωτερική Γραμμή
0
+
αρ. εξωτερικής γραμμής
Εξωτερική Γραμμή από κλειδωμένη συσκευή
Η συσκευή ξεκλειδώνει μόνο για τη συγκεκριμένη εξωτερική κλήση.
0
+
κωδικός
+
αρ. εξωτερικής γραμμής
Κλήση τηλεφωνητή / τηλεφωνήτριας
9
Επανάκληση του τελευταίου αριθμού που είχατε καλέσει
* (2 φορές)
Επανάκληση εσωτερικής γραμμής που είναι κατειλημμένη

Πληκτρολογείτε 5 και κλείνετε το ακουστικό. Το τηλεφωνικό κέντρο θα σας καλέσει μόλις η κατειλημμένη εσωτερική γραμμή που καλείτε απελευθερωθεί. 

Σημ. Για να ακυρώσετε την αυτόματη επανάκληση πληκτρολογείστε 890 από τη συσκευή που τη ζητήσατε.

5
+
κλείσιμο
Χρέωση Εξερχόμενης Κλήσης σε διαφορετική εσωτερική γραμμή
 
Όταν τηλεφωνείτε από συσκευή που δεν είναι δική σας, χρεώνετε αυτόματα το λογαριασμό σας.
886
+
αρ. εσωτερικής γραμμής
+
κωδικός αυτής της εσωτερικής γραμμής

 
 
 
ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΕΣ ΚΛΗΣΕΙΣ
Ανάληψη δεύτερης εισερχόμενης κλήσης
Κατά τη διάρκεια της τηλεφωνικής συνομιλίας σας, ειδικό ηχητικό σήμα σας ειδοποιεί ότι κάποιος σας καλεί. Πληκτρολογώντας R και 86, θέτετε την πρώτη κλήση σε αναμονή και αναλαμβάνετε τη δεύτερη.
Επαναλαμβάνοντας τον παραπάνω συνδυασμό, κάθε φορά έχετε εναλλαγή μεταξύ των δύο κλήσεων.
R
+
86
Απάντηση Κλήσης από άλλη συσκευή της ίδιας Ομάδας
 
Απαντάτε την κλήση που ηχεί σε μια συσκευή (όχι αυτή που κουδουνίζει) που ανήκει στην ίδια ομάδα.
Σημ Η ομάδα των χρηστών ενεργοποιείται κατόπιν σχετικού αιτήματός σας, από το προσωπικό του Δικτύου Υποστήριξης Ενοποιημένων Υπηρεσιών.
81
+
ομιλείτε
Τοποθέτηση Κλήσης σε Αναμονή και Ανάληψή της από άλλη συσκευή
Πληκτρολογείτε R, 879 και τον αρ. εσωτερικής γραμμής από την οποία επιθυμείτε να απαντήσετε την κλήση (π.χ. σε άλλο γραφείο). Κλείνετε το ακουστικό και πηγαίνετε στην άλλη συσκευή.
Εκεί πληκτρολογείτε 879 και απαντάτε.
R
+
879
+
αρ. εσωτερικής γραμμής προορισμού
+
κλείσιμο
- - - - - - - - - - -- -
879 (στη νέα συσκευή)
Μεταβίβαση Κλήσης με ενδιάμεση ερώτηση
 
Πατήστε το πλήκτρο R μία φορά και τον αριθμό της εσωτερικής ή εξωτερικής γραμμής στην οποία επιθυμείτε να μεταβιβάσετε την κλήση, ομιλείτε και :
    Κλείνετε το ακουστικό για να ολοκληρώσετε τη μεταβίβαση της αρχικής κλήσης
ή
Πληκτρολογείτε R (δύο φορές) για να έχετε εναλλαγή μεταξύ των δύο κλήσεων.
R (1 φορά)
+
αρ. εσωτερικής ή
αρ. εξωτερικής γραμμής
+
συνομιλείτε με τον αριθμό προορισμού και κλείνετε
ή
κλείνετε αμέσως
ή
R (2 φορές)

 
 
ΕΚΤΡΟΠΗ ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΩΝ ΚΛΗΣΕΩΝ
Εκτροπή Κλήσεων μετά από 5 κουδουνισμούς
 
Αν η εισερχόμενη κλήση δεν απαντηθεί στους 5 πρώτους κουδουνισμούς, θα μεταφερθεί στην εσωτερική ή εξωτερική γραμμή που έχετε πληκτρολογήσει. Σας δίνεται έτσι η ευκαιρία να απαντήσετε την εισερχόμενη κλήση πριν την εκτροπή.
 
Σημ Αν εκτρέπετε τις κλήσεις σας σε εξωτερική γραμμή χρεώνεστε το κόστος της κλήσης από τη συσκευή σας μέχρι τη συγκεκριμένη εξωτερική γραμμή.
888
+
αρ. εσωτερικής
ή
αρ. εξωτερικής γραμμής
+
περιμένετε μήνυμα επιβεβαίωσης και κλείνετε
Εκτροπή Κλήσεων Χωρίς Κουδουνισμό

Οι κλήσεις που προορίζονται για σας μεταφέρονται στη γραμμή που επιθυμείτε χωρίς να ηχήσει η συσκευή σας. 

Σημ. Αν εκτρέπετε τις κλήσεις σας σε εξωτερική γραμμή χρεώνεστε το κόστος της κλήσης από τη συσκευή σας μέχρι τη συγκεκριμένη εξωτερική γραμμή.

891
+
αρ. εσωτερικής
ή
αρ. εξωτερικής γραμμής
+
περιμένετε μήνυμα επιβεβαίωσης και κλείνετε
Εκτροπή Κλήσεων όταν η γραμμή σας είναι κατειλημμένη
 
Οι κλήσεις που προορίζονται για σας, όσο η γραμμή σας είναι κατειλημμένη, εκτρέπονται στην εσωτερική ή εξωτερική γραμμή που έχετε ορίσει.
Σημ. Αν εκτρέπετε τις κλήσεις σας σε εξωτερική γραμμή χρεώνεστε το κόστος της κλήσης από τη συσκευή σας μέχρι τη συγκεκριμένη εξωτερική γραμμή.
883
+
αρ. εσωτερικής
ή
αρ. εξωτερικής γραμμής
+
περιμένετε μήνυμα επιβεβαίωσης και κλείνετε
Ακύρωση οποιασδήποτε εκτροπής κλήσης
887

 
 
ΑΛΛΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ
Τριμερής επικοινωνία (Conference)
 
Είτε αν καλέσετε εσείς τον πρώτο συνομιλητή, είτε αν σας καλέσει εκείνος, πατήστε το πλήκτρο R μετά την έναρξη της συνομιλίας. Έτσι, θέτετε τον πρώτο συνομιλητή σε αναμονή και καλείτε το δεύτερο συνομιλητή. Πατώντας R και 3 ενεργοποιείται η ταυτόχρονη επικοινωνία μεταξύ των τριών συνομιλητών.
(συνομιλία με 1ο χρήστη)
R
(συνομιλία με 2ο χρήστη)
R
+
3
(τριμερής συνομιλία)
Λειτουργία “ΜΗΝ ΕΝΟΧΛΕΙΤΕ”
Η τηλεφωνική γραμμή σας “φαίνεται”κατειλημμένη.
874
+
κωδικός
Ακύρωση Λειτουργίας “ΜΗΝ ΕΝΟΧΛΕΙΤΕ”
874
Υπενθύμιση
Το τηλεφωνικό κέντρο θα καλέσει στην ορισμένη ώρα τη συγκεκριμένη εσωτερική γραμμή.
870
+
ωωλλ (σε 24ωρη βάση)
+
αρ. εσωτερικής γραμμής
Ακύρωση Υπενθύμισης
851
+
αρ. εσωτερικής γραμμής

 
 
 
ΦΩΝΗΤΙΚΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ (VOICE MESSAGING)
Η προσωπική θυρίδα (mailbox) φωνητικού ταχυδρομείου ενεργοποιείται από το προσωπικό του Δικτύου Υποστήριξης Ενοποιημένων Υπηρεσιών Π.Θ. κατόπιν σχετικού αιτήματός σας. Μετά την ενεργοποίηση σας αποδίδεται ο προσωρινός κωδικός της θυρίδας σας, τον οποίο θα αλλάξετε την πρώτη φορά που θα συνδεθείτε (βλ. 8800).
Οι διάφορες λειτουργίες του φωνητικού ταχυδρομείου επιλέγονται από μενού που ακούγεται στα αγγλικά πληκτρολογώντας το αντίστοιχο πλήκτρο στη συσκευή σας. Τα σχεδιαγράμματα της επόμενης σελίδας παρουσιάζουν την ιεραρχία των μενού για τις βασικές λειτουργίες.
Είσοδος στο Φωνητικό Ταχυδρομείο
8800
+
κωδικός θυρίδας φωνητικού ταχ/μείου
Ενεργοποίηση αυτόματου τηλεφωνητή
Ισχύει ότι και για την κανονική εκτροπή εισερχομένων κλήσεων (βλ. 883, 888, 891) με αριθμό εσωτερικής γραμμής προορισμού το 8800. Το τηλεφωνικό κέντρο κατευθύνει τις κλήσεις στην προσωπική σας θυρίδα.
Η απενεργοποίηση του αυτόματου τηλεφωνητή γίνεται πληκτρολογώντας 887.
883 ή 888 ή 891
+
8800
+
περιμένετε μήνυμα επιβεβαίωσης και κλείνετε


 
 


 
  
 
 
 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α : ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ALCATEL AUDIENCE 22 
 
 

Α.1) Χρήση των δέκα μνημών τηλεφωνικών αριθμών
ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ
Σηκώστε το ακουστικό.
Πιέστε το πλήκτρο προγραμματισμού.
Πληκτρολογείστε τον αριθμό που επιθυμείτε να καταχωρήσετε.
Πιέστε ένα από τα δέκα πλήκτρα μνήμης.
Ακούγονται δύο σύντομοι ήχοι (μπιπ) που επιβεβαιώνουν την καταχώρηση του αριθμού στη συγκεκριμένη μνήμη.
ΚΛΗΣΗ
Σηκώστε το ακουστικό.
Πιέστε το πλήκτρο της μνήμης στην οποία είναι καταχωρημένος ο αριθμός που επιθυμείτε να καλέσετε.
ΔΙΑΓΡΑΦΗ
Σηκώστε το ακουστικό.
Πιέστε δύο φορές το πλήκτρο προγραμματισμού.
Πιέστε το πλήκτρο της μνήμης που επιθυμείτε να διαγράψετε.
Ακούγονται δύο σύντομοι ήχοι (μπιπ) που επιβεβαιώνουν τη διαγραφή του αριθμού από τη συγκεκριμένη μνήμη.
Α.2) Επιλογή ενός από τέσσερις ήχους κουδουνισμού
Πιέζοντας συγχρόνως τα πλήκτρα 1 και 3 σηκώστε το ακουστικό.
Ένας σύντομος ήχος (μπιπ) επιβεβαιώνει την είσοδο σε κατάσταση προγραμματισμού. Μπορείτε να αφήσετε τα πλήκτρα.
Πιέστε διαδοχικά τα πλήκτρα.
Ακούγεται διαρκώς ο ήχος που είναι επιλεγμένος αυτή τη στιγμή.
Πατώντας το πλήκτρο 1, 2, 3 ή 4 επιλέγετε τον αντίστοιχο ήχο.
Κλείνετε το ακουστικό.

 
 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β : ΑΡΙΘΜΟΔΟΤΗΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ
Τα νέα εσωτερικά τηλέφωνα του Π.Θ είναι τετραψήφια και κατανέμονται στις διάφορες τοποθεσίες σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα :
Πίνακας Αριθμοδότησης Εσωτερικών Γραμμών


ΠΟΛΗ
ΚΤΙΡΙΑΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ
ΑΡΙΘΜΟΔΟΤΗΣΗ
ΒΟΛΟΣ
Πεδίον Αρεως
4000 - 4400
ΒΟΛΟΣ
Παραλιακό συγκρότημα
4500 - 4899
ΒΟΛΟΣ
Κτίριο Τεχνικών Υπηρεσιών
4900 - 4999
ΛΑΡΙΣΑ
Κτίριο πρώην Κατσίγρα
5000 - 5199
ΛΑΡΙΣΑ
Κτίριο Ριζούλη
5200 - 5399
ΤΡΙΚΑΛΑ
Τ.Ε.Φ.Α.Α.
7000 - 7099
ΚΑΡΔΙΤΣΑ
Τμήμα Κτηνιατρικής
6000 - 6099
 
© ΚΕ.Δ. - Π.Θ. Δεκέμβριος 1999

Help Desk  | Υπηρεσίες  Συμβουλές  Εγχειρίδια  helpdesk@uth.gr