ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ

ALCATEL EASY REFLEXESΑΣΦΑΛΕΙΑ
Λήψη Κωδικού Κλειδώματος
Οι κωδικοί αποτελούνται από 4 ψηφία και σας αποδίδονται με την εγκατάσταση της τηλεφωνικής σας σύνδεσης από το κατά τόπους προσωπικό του Δικτύου Υποστήριξης Ενοποιημένων Υπηρεσιών Π.Θ.
 
Κλείδωμα Συσκευής
Σημ. Όσο η συσκευή παραμένει κλειδωμένη μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο για εσωτερικές κλήσεις.
885
Ξεκλείδωμα Συσκευής
885
+
κωδικός
Αλλαγή Κωδικού Κλειδώματος
Πρέπει υποχρεωτικά να γνωρίζετε τον παλιό κωδικό.
Σημ. Σε περίπτωση απώλειας επικοινωνήστε με το προσωπικό του Δικτύου Υποστήριξης Ενοποιημένων Υπηρεσιών Π.Θ.
884
+
παλιός κωδικός
+
νέος κωδικός

 
ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΕΣ ΚΛΗΣΕΙΣ
Εσωτερική Γραμμή
Καλείτε οποιαδήποτε εσωτερική γραμμή στο δίκτυο του Π.Θ. σε όλη τη Θεσσαλία.
αρ. εσωτερικής γραμμής
Εξωτερική Γραμμή
0
+
αρ. εξωτερικής γραμμής
Εξωτερική Γραμμή από κλειδωμένη συσκευή
Η συσκευή ξεκλειδώνει μόνο για τη συγκεκριμένη εξωτερική κλήση.
0
+
κωδικός
+
αρ. εξωτερικής γραμμής
Κλήση τηλεφωνητή / τηλεφωνήτριας
9
Επανάκληση του τελευταίου αριθμού που είχατε καλέσει
*(2 φορές)
ή

πλήκτρο επανάκλησης

Επανάκληση εσωτερικής γραμμής που είναι κατειλημμένη

Πληκτρολογείτε 5 και κλείνετε το ακουστικό. Το τηλεφωνικό κέντρο θα σας καλέσει μόλις η κατειλημμένη εσωτερική γραμμή που καλείτε απελευθερωθεί. 

Σημ. Για να ακυρώσετε την αυτόματη επανάκληση πληκτρολογείστε 890 από τη συσκευή που τη ζητήσατε.
 

5
+
κλείσιμο
Χρέωση Εξερχόμενης Κλήσης σε διαφορετική εσωτερική γραμμή
Όταν τηλεφωνείτε από συσκευή που δεν είναι δική σας, χρεώνετε αυτόματα το λογαριασμό σας.
886
+
αρ. εσωτερικής γραμμής
+
κωδικός αυτής της εσωτερικής γραμμής
+
αρ. εξωτερικής γραμμής

 
ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΕΣ ΚΛΗΣΕΙΣ
Μεταβίβαση Κλήσης
Πληκτρολογείτε τον αριθμό της εσωτερικής ή εξωτερικής γραμμής στην οποία επιθυμείτε να μεταβιβάσετε την κλήση και : 
Κλείνετε. 

ή 

Συνομιλείτε και κλείνετε. 

ή 

Πληκτρολογείτε 1 για να έχετε εναλλαγή μεταξύ των δύο κλήσεων.

αρ. εσωτερικής
ή
αρ. εξωτερικής γραμμής
+
κλείνετε
ή
συνομιλείτε με τον αριθμό προορισμού και κλείνετε
ή
1
Ανάληψη δεύτερης εισερχόμενης κλήσης
Κατά τη διάρκεια της τηλεφωνικής συνομιλίας σας, ειδικό ηχητικό σήμα σας ειδοποιεί ότι κάποιος σας καλεί. Πληκτρολογώντας 86, θέτετε την πρώτη κλήση σε αναμονή και αναλαμβάνετε τη δεύτερη.
Επαναλαμβάνοντας τον παραπάνω συνδυασμό, κάθε φορά έχετε εναλλαγή μεταξύ των δύο κλήσεων.
86
Απάντηση Κλήσης από άλλη συσκευή της ίδιας Ομάδας
Απαντάτε την κλήση που ηχεί σε μια συσκευή, από μια άλλη συσκευή (όχι αυτή που κουδουνίζει) που ανήκει στην ίδια ομάδα.
Σημ. Η ομάδα των χρηστών ενεργοποιείται κατόπιν σχετικού αιτήματός σας, από το προσωπικό του Δικτύου Υποστήριξης Ενοποιημένων Υπηρεσιών.
81
+
ομιλείτε
Τοποθέτηση Κλήσης σε Αναμονή και Ανάληψή της από άλλη συσκευή
 
Πληκτρολογείτε 879 και τον αρ. εσωτερικής γραμμής από την οποία επιθυμείτε να απαντήσετε την κλήση (π.χ. σε άλλο γραφείο). Κλείνετε το ακουστικό και πηγαίνετε στην άλλη συσκευή.
Εκεί πληκτρολογείτε 879 και απαντάτε.
879
+
αρ. εσωτερικής γραμμής προορισμού
+
κλείσιμο
- - - - -
879 (στη νέασυσκευή)

 
ΕΚΤΡΟΠΗ ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΩΝ ΚΛΗΣΕΩΝ
Εκτροπή Κλήσεων Χωρίς Κουδουνισμό

Οι κλήσεις που προορίζονται για σας μεταφέρονται στη γραμμή που επιθυμείτε χωρίς να ηχήσει η συσκευή σας. 

Σημ. Αν εκτρέπετε τις κλήσεις σας σε εξωτερική γραμμή χρεώνεστε το κόστος της κλήσης από τη συσκευή σας μέχρι τη συγκεκριμένη εξωτερική γραμμή.
 

891
+
αρ. εσωτερικής
ή
αρ. εξωτερικής γραμμής
+
περιμένετε μήνυμα επιβεβαίωσης και κλείνετε
Εκτροπή Κλήσεων μετά από 5 κουδουνισμούς

Αν η εισερχόμενη κλήση δεν απαντηθεί στους 5 πρώτους κουδουνισμούς, θα μεταφερθεί στην εσωτερική ή εξωτερική γραμμή που έχετε πληκτρολογήσει.
 

Σημ. Αν εκτρέπετε τις κλήσεις σας σε εξωτερική γραμμή χρεώνεστε το κόστος της κλήσης από τη συσκευή σας μέχρι τη συγκεκριμένη εξωτερική γραμμή.
888
+
αρ. εσωτερικής
ή
αρ. εξωτερικής γραμμής
+
περιμένετε μήνυμα επιβεβαίωσης και κλείνετε
Εκτροπή Κλήσεων όταν η γραμμή σας είναι κατειλημμένη
 
Οι κλήσεις που προορίζονται για σας, όσο η γραμμή σας είναι κατειλημμένη, εκτρέπονται στην εσωτερική ή εξωτερική γραμμή που έχετε ορίσει.
 
Σημ. Αν εκτρέπετε τις κλήσεις σας σε εξωτερική γραμμή χρεώνεστε το κόστος της κλήσης από τη συσκευή σας μέχρι τη συγκεκριμένη εξωτερική γραμμή.
883
+
αρ. εσωτερικής
ή
αρ. εξωτερικής γραμμής
+
περιμένετε μήνυμα επιβεβαίωσης και κλείνετε
Ακύρωση οποιασδήποτε εκτροπής κλήσης
887
 
ΑΛΛΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ
Τριμερής επικοινωνία (Conference)
 
Είτε αν καλέσετε εσείς τον πρώτο συνομιλητή, είτε αν σας καλέσει εκείνος, πληκτρολογείστε τον αριθμό του δεύτερου συνομιλητή μετά την έναρξη της συνομιλίας. Έτσι, θέτετε τον πρώτο συνομιλητή σε αναμονή και καλείτε το δεύτερο συνομιλητή. Πατώντας 3ενεργοποιείται η ταυτόχρονη επικοινωνία μεταξύ των τριών συνομιλητών.
(συνομιλία με 1ο χρήστη) 
+
αρ. εσωτερικής
ή
αρ. εξωτερικής γραμμής
+
3
(τριμερής συνομιλία)
Λειτουργία “ΜΗΝ ΕΝΟΧΛΕΙΤΕ”
 
Η τηλεφωνική γραμμή σας “φαίνεται” κατειλημμένη.
874
+
κωδικός
Ακύρωση Λειτουργίας “ΜΗΝ ΕΝΟΧΛΕΙΤΕ”
874
Υπενθύμιση

Το τηλεφωνικό κέντρο θα καλέσει στην ορισμένη ώρα τη συγκεκριμένη εσωτερική γραμμή.

870
+
ωωλλ (σε 24ωρη βάση)
+
αρ. εσωτερικής γραμμής
Ακύρωση Υπενθύμισης
851
+
αρ. εσωτερικής γραμμής

 
ΦΩΝΗΤΙΚΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ (VOICE MESSAGING)
Η προσωπική θυρίδα (mailbox) φωνητικού ταχυδρομείου ενεργοποιείται από το προσωπικό του Δικτύου Υποστήριξης Ενοποιημένων Υπηρεσιών Π.Θ. κατόπιν σχετικού αιτήματός σας. Μετά την ενεργοποίηση σας αποδίδεται ο προσωρινός κωδικός της θυρίδας σας, τον οποίο θα αλλάξετε την πρώτη φορά που θα συνδεθείτε (βλ. 8800).
 
Οι διάφορες λειτουργίες του φωνητικού ταχυδρομείου επιλέγονται από μενού που ακούγεται στα αγγλικά πληκτρολογώντας το αντίστοιχο πλήκτρο στη συσκευή σας. Τα σχεδιαγράμματα της επόμενης σελίδας παρουσιάζουν την ιεραρχία των μενού για τις βασικές λειτουργίες.
Είσοδος στο Φωνητικό Ταχυδρομείο
8800
+
κωδικός θυρίδας φωνητικού ταχ/μείου
Ενεργοποίηση αυτόματου τηλεφωνητή
Ισχύει ότι και για την κανονική εκτροπή εισερχομένων κλήσεων (βλ. 883, 888, 891) με αριθμό εσωτερικής γραμμής προορισμού το 8800. Το τηλεφωνικό κέντρο κατευθύνει τις κλήσεις στην προσωπική σας θυρίδα.
Η απενεργοποίηση του αυτόματου τηλεφωνητή γίνεται πληκτρολογώντας 887.
883 ή 888 ή 891
+
8800
+
περιμένετε μήνυμα επιβεβαίωσης και κλείνετε

 
 


 
 
 
 


 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α : ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ALCATEL EASY REFLEXES

 
ΣΤΑΘΕΡΑ ΠΛΗΚΤΡΑ

Αντιστοιχούν με τις λειτουργίες που χρησιμοποιούνται συχνότερα.
 
 


 
 
Α.1. Επιλογή ήχου κουδουνισμού
 
Έχοντας πατήσει το πλήκτρο έναρξης προγραμματισμού (βλ. σχήμα), κάθε φορά που πατάτε το πλήκτρο «μεγάφωνο» επιλέγετε έναν από τους 16 διαφορετικούς κουδουνισμούς της συσκευής. Με τα πλήκτρα αύξησης και μείωσης ρυθμίζετε την ένταση κουδουνισμού. Για επιβεβαίωση και έξοδο από τον προγραμματισμό πατήστε το πλήκτρο τερματισμού κλήσης (βλ. σχήμα).
 
ΛΥΧΝΙΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Οι επτά λυχνίες συνδυάζονται με τα προγραμματιζόμενα πλήκτρα και ανάλογα με την κατάσταση της λυχνίας. Αν η λυχνία:
 
... αναβοσβήνει τότε :
... ανάβει σταθερά τότε :
η κλήση είναι σε εξέλιξη
η επικοινωνία σε εξέλιξη
η επικοινωνία σε αναμονή
η επικοινωνία σε κοινή αναμονή

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΖΟΜΕΝΑ ΠΛΗΚΤΡΑ
 
 
L1 πρώτη γραμμή
προσωρινή απομνημόνευση αριθμού
 
L2 δεύτερη γραμμή
είσοδος στο φωνητικό ταχυδρομείο
επίβλεψη κατάστασης κλήσεων ISDN που έμειναν αναπάντητες ή κλήση ISDN
κλήση από το προσωπικό
ευρετήριο
μεταβίβαση κλήσης σε άλλη συσκευή

 
 
Α.2. Μεταβίβαση Κλήσης
 
Κατά τη διάρκεια μιας συνομιλίας, αν θέλετε να μεταβιβάσετε την κλήση σε άλλο χρήστη, πληκτρολογείτε τον αριθμό της εσωτερικής/εξωτερικής γραμμής του και είτε κατεβάζετε το ακουστικό είτε πατάτε το πλήκτρο μεταβίβασης κλήσης.
 
 
 
Α.3. Εναλλαγή μεταξύ δύο κλήσεων
 
Όλες οι συσκευές έχουν προγραμματισθεί να δέχονται μέχρι δύο κλήσεις, που αντιστοιχίζονται στα πλήκτρα L1 και L2. Εάν συνομιλείτε στην πρώτη γραμμή (L1) τότε η δεύτερη κλήση θα κουδουνίσει στο δεύτερο πλήκτρο (L2). Η εναλλαγή μεταξύ πρώτης και δεύτερης κλήσης, γίνεται πατώντας τα αντίστοιχα πλήκτρα.
 
 
 
Α.4. Φωνητικό ταχυδρομείο

Η είσοδος στις υπηρεσίες του φωνητικού ταχυδρομείου - εφόσον έχει ενεργοποιηθεί αυτή η υπηρεσία για σας - γίνεται πατώντας το αντίστοιχο πλήκτρο. Αυτό το πλήκτρο αναβοσβήνει όταν υπάρχει νέο μήνυμα στην προσωπική θυρίδα σας.
 
 
 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β : ΑΡΙΘΜΟΔΟΤΗΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ

Τα εσωτερικά τηλέφωνα του Π.Θ. είναι τετραψήφια και κατανέμονται στις διάφορες τοποθεσίες σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:

Πίνακας Αριθμοδότησης Εσωτερικών Γραμμών

ΠΟΛΗ
ΚΤΙΡΙΑΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ
ΑΡΙΘΜΟΔΟΤΗΣΗ
ΒΟΛΟΣ
Πεδίον ’ρεως
4000 – 4499
ΒΟΛΟΣ
Παραλιακό συγκρότημα
4500 - 4899
ΒΟΛΟΣ
Κτίριο Τεχνικών Υπηρεσιών
4900 - 4999
ΛΑΡΙΣΑ
Κτίριο πρώην Κατσίγρα
5000 - 5199
ΛΑΡΙΣΑ
Κτίριο Ριζούλη
5200 - 5399
ΤΡΙΚΑΛΑ
Τ.Ε.Φ.Α.Α.
7000 - 7099
ΚΑΡΔΙΤΣΑ
Τμήμα Κτηνιατρικής
6000 - 6099